Planetary Game 2016

Transformation GameJust nu pågår ett Planetary Game på Findhorn Foundation i norra Skottland, födelseplatsen för Transformation Game. Ungefär vart fjärde år sätts ett Planetary Game upp på Findhorn och i år firar Transformation Game samtidigt 40 år som verktyg för personlig utveckling och transformation.

Planetary Game är en magisk och underbar upplevelse som jag önskar att alla som spelar Transformation Game tog sig tid att närvara vid någon gång i sitt liv. En helig teater med upp till 120 spelare tar plats för ett spel för hela planeten. Jag har medverkat i tre stycken Planetary Game hittills men missar tyvärr detta års spel. Ändå tänkte jag här hemma i Sverige delta på distans med samma spelintention som gänget på Findhorn har, och håller tummarna för att fler än jag kommer att göra det.

Årets spelfokus lyder:

”In the spirit of partnership,
we intend gracefully to stand in and contribute our authenticity and presence,
engaging with the world in creative and fulfilling ways
and shaping and energising the emerging future”

Representanter för fem grupper möts på spelplanen. Grupperna är utvalda för att spegla det som pågår på vår planet just nu:

Relation och identitet
Natur och ekologi
Samhälle och system
De subtila världarna
Den framväxande impulsen.

Utdrag från artikeln vi skrev efter vår medverkan i Planetary Game 2012:

”Eftersom spelet är utformat som en helig teater innebär det att det är viktigt att allas inlevelse i spelet och i rollerna blir så stor som möjligt. Var och en behöver under spelet ta sig igenom rädslor, motstånd och begrunda situationer i sitt liv och därigenom få insikt om egna styrkor och nya val som påverkar livet i rätt riktning. Sanningen och modet att öppet dela med sig av sitt liv är avgörande för spelets utgång. Ordet helig syftar på att spelet sker för ett högre syfte. I detta fall är utgångspunkten tron på att världen står inför ett skifte och att vi som individer kan bidra till att skiftet går lättare. Genom att förändra vår egen värld, det vill säga oss själva, påverkar vi vår omgivning och förhoppningsvis också världen.”

Läs hela artikeln här »

Varma hälsningar
Kia Enbarr