Transformation Game Solo Version

Solo Version

En mer personlig men också mer intensiv upplevelse är att spela helt själv med en spelledare som guide. Spelomgången och dess meditationer skräddarsys efter det som sker under spelets gång och sessionen kan liknas ett pedagogiskt och stödjande samtal med insikter och lärande omkring det du valt att spela om. Du formulerar en personlig intention med vad du vill att spelet ska hjälpa dig att förstå, växa inom eller transformera och spelar på fyra olika nivåer; fysisk, känslomässig, mental och andlig nivå. Spelet är på lättförståelig engelska men vi pratar svenska. Sessionen sker antingen under ett fysiskt möte eller via Zoom. Du behöver inte ha ett eget spel för att kunna delta.

Certifierad spelledare guidar med avancerade spelregler.

Två och en halv timme
Kostnad: 1.850 kr

* Eventuell resa, kost och logi tillkommer.
* Kontakta mig om du är intresserad av andra spellängder och upplägg.
* Alla priser är inklusive moms.