Så spelar du

Spelet erbjuder ett lekfullt men samtidigt konkret sätt att förstå och på ett behagligt sätt förändra det sätt som man ”spelar” sitt liv på.

Man kan se det som att man försöker återskapa en miniatyr av själens resa genom livet med hjälp av ett sammanhang där folk kan titta på vilken sorts upplevelser de skapar och avgöra innebörden av just deras specifika mönster, attityder och reaktioner på livet. Det framhäver styrkor, identifierar blinda fläckar och begränsningar och för in ett nytt perspektiv på nuvarande utmaningar.

I Transformation Game® börjar man med att bestämma ett fokus eller ett syfte som man sedan håller i minnet medan man slår tärningen och går framåt längs sin livsväg.

SilvermåneInnan du blir ”född”, fyller du ditt ”omedvetna kuvert” med en uppsättning kort som visar de styrkor, utmaningar och inre kvaliteter som har betydelse för ditt syfte. Du väljer en skyddsängel och går sedan vidare på din livsväg, och sedan tar du kort från det ”omedvetna kuvertet” och spelar dem på fysisk, emotionell, mental och andlig nivå. Vissa kort för med sig medvetenhet, andra för med sig smärta – och du kan använda medvetenhet till att få bort smärtan. Du har också möjlighet att utöva fri vilja och intuition, få kontakt med änglarna och dela med dig av uppskattning och feedback.

Trots att spelarna flyttar sina ’personligheter’ från ruta till ruta genom att slå med tärningen, är de inte på något sätt passiva deltagare i processen. Många av rutorna och korten kräver att man använder företagsamhet och fantasi, delar med sig på en djupt personlig nivå och gör sina egna val och tar sina egna beslut. Det är ett spel som får liv genom att man interagerar och delar med sig av sig själv, och det är helt klart av terapeutiskt värde, trots att det inte är framtaget som terapi. Det är upp till spelarna att bestämma hur djupt man vill delta och att välja vad man vill göra med det man upplever.

Det finns två huvudsakliga korttyper i spelet: Insikter och Motgångar.

Insiktskorten innehåller till exempel: ”En oväntad kris gav dig en möjlighet att förverkliga din inre styrka och kraft”, ”Jag är villig att öppna upp mitt trossystem för att skynda på förändringen” och ”Du har en positiv inställning”. Spelare som får dessa kort delar med sig av hur de medverkar till deras syfte, eller ger ett exempel på ett tillfälle då kortet tillämpades.

Andra Insiktskort kräver mer engagemang: ”En möjlighet att ge sanningsenlig feedback till en annan spelare som är född” och ”Ta personligt ansvar och bestäm själv vart du ska flytta nästa drag”.

Motgångskorten belyser beteenden och attityder som orsakar svårigheter i ens liv. Till ex: ”Du hindras av att du undviker saker”, ”Du söker konstant efter yttre vägledning istället för att följa din inre sanning” och ”Du predikar istället för att praktisera”. Dessa kort ger spelarna möjlighet att titta på svårigheter i sina liv och upptäcka sätt att förändra dem.

Transformation Game speglar ditt liv med precision, erbjuder klar feedback och exakta insikter som kan hjälpa dig att:

  • Klargöra viktiga personliga frågor.
  • Förstå stressmönster och ändra icke-produktiva vanor.
  • Komma över depressioner och ångest.
  • Blottlägga, upptäcka och tillåta nya möjligheter in i ditt liv.
  • Lösa inre konflikter.
  • Erhålla en större känslomässig förståelse för dig själv och för andra.
  • Hantera övergångar – hälsa, karriär, äktenskap och förändringar i relationer.
  • Införliva ökad avslappning och frid i sinnet i vardagen.
  • Avlägsna det som blockerar spontanitet, framgång och fullbordan.

Du kan spela Transformation Game – spelet som kan förändra ditt liv, tillsammans med familj, vänner och kollegor men berikas när du bokar en klarsynt, kunnig och certifierad spelledare.

Välkommen till bords!