Transformation Game Partnerspel

Kia Enbarr

Tillsammans med din levnadspartner får du under en spelomgång upptäcka hur ni relaterar till varandra, vilka era individuella och gemensamma styrkor är, men också möta de hinder ni har på er livsväg som partners. Med spelet som pedagogiskt verktyg får ni en neutral plats att hitta djupare kontakt med varandra och med kärleken inombords. Formulera en gemensam frågeställning om det ni är redo att titta närmare på i er relation. Det blir ert spelfokus som ni kommer få hjälp med att plocka isär, förstå och förlösa. Spelet sker på fyra olika nivåer; fysisk, känslomässig, mental och andlig nivå. Spelet är på lättförståelig engelska men alla pratar svenska.

Certifierad spelledare guidar med regler anpassade efter er nivå och av erfarenhet av delande.

Fem timmar
Kostnad: 3.750 kr per par

* Eventuell resa, kost och logi tillkommer.
* Kontakta mig om du är intresserad av andra spellängder och upplägg.
* Alla priser är inklusive moms.