Sagt om…

Transformation Game”Kia är en underbar spelledare som med sin lyhördhet och finkänslighet leder dig igenom spelet och i dig själv. Med sin kloka och insiktsfulla frågor får hon dig att våga se mer och gå djupare. Hon är helt enkelt suverän som spelledare och jag kan varmt rekommendera henne.”

Susanne Bilski, S:t Anna


Transformation Game”Transformation Game för par är för mig framtidens familjerådgivning. Det ger konkreta svar på vad vi behöver jobba på i relationen till vår partner. Det öppnar upp för insikter och samtal som annars inte kommer upp i vardagen. Det belyser så tydligt vad vi bär med oss för olika blockeringar sen barndomen, som vi sedan för med oss in i vår kärleksrelation. Det är först genom att bli medveten som vi kan göra förändringen.

Kia är mycket professionell i sitt sätt att leda spelet. Hon hittar snabbt ingångarna som hjälper oss att se blockeringarna och bli medveten. Genom de rätta frågorna hjälper hon oss till egna insikter. För oss var det en stor hjälp att komma vidare där vi hade fastnat. Där hittade vi konkreta lösningar för att fortsätta arbeta med själva. Ett bra sätt att utelämna sig till varandra, för att på så sätt komma närmare varandra. Kan varmt rekommenderas om ni behöver hjälp att komma vidare i er relation.”

Ulrika Norman, Kilafors


Transformation Game”Jag har medverkat vid genomförandet av Transformation Game vid ett flertal tillfällen. De andra deltagarna har varierat mellan att vara kända eller okända personer för mig. Min upplevelse är väldigt påtaglig, att detta verktyg i ens självutveckling är ett av det mest klarläggande och blottläggande av de egna inre katakomberna och att balansen mellan känslor och förnuft får en god förutsättning att kalibreras. När man dessutom har Kia Enbarr som spelledare med hennes goda kunskap om vårt inre liv och den väl utvecklade intuition hon besitter, så får man möjlighet att ta del av ett mycket effektivt självutvecklingskoncept.”

Greger Norling, Gävle
Prodo Kommunikation


Transformation Game”Transformation Game är för mig en hjälp att ta upp inre funderingar på ytan och bemöta de på ett konstruktivt sätt. Transformation Game är otroligt givande och jag rekommenderar det verkligen.”

Dunja Kalk, Ljungbyhed
Plura Devisa


Transformation Game”Transformation Game är ett kraftfullt verktyg för förändring och en stor hjälp att gå djupare in i något område i livet. Det kan vara i relation till dig själv eller andra, arbete, pengar etc. Det belyser var problematiken ligger, och var lösningarna finns för att komma vidare i ämnet. Jag upplever att det alltid sker en förändring efter en spelomgång. Jag för mer förståelse för mig och mina mönster och insikter i ämnet jag spelat om. I en tid med mycket stress så är det också fint att ta sig tid för sig själv och sin egen utveckling via Transformation Game. Det är verkligen värt den tiden.”

Lisa Norman, Bollnäs
Handen på hjärtat


”Transformation Game är verkligen insiktsgivande på flera plan! Berörande och roligt och det ger framför allt vägvisning om hur man kan leva sitt liv i flöde. (Gäller sedan bara komma ihåg att lita på intuitionen!) Under en lång tid efter spelets slut kände jag påverkan av det på ett härligt sätt!! Tack Kia för att du introducerat mig i detta!”

Lotta Falk, Gävle


”För mig är Transformation Game som en svetthydda eller ett medicinhjul där man får möjlighet att få igenom de fysiska, emotionella, mentala och andliga nivåerna i sig själv. Se vad för möjligheter och hinder som finns. Stöd och hjälp som finns tillgänglig för att man ska komma vidare. Det fantastiska med Transformation Game är att man spelar i grupp och därmed speglar varandra på alla dessa nivåer och också hjälper och stödjer varandra i att både se sig själv dels som individ och dels som en del en grupp, en större helhet och ett gemensamt kosmos.”

Pernilla Nylander, Storvik


”Jag har följt Kias transformationgameväg från början och deltagit i flertalet spel, både ensam och i grupp, med för mig kända och okända speldeltagare. Kia är gjuten som spelledare, tycker jag. Hon har stort och djupt engagemang i spelet och i alla deltagare. Hon ser det stora i det lilla och vi jobbar lika mycket för Moder Jord som individuellt under hennes ledning. Hon har förmågan att stå tillbaka och avvakta under spelet, så att vi hinner förstå vad som händer med våra egna transformationer. Kia kan också ställa allt på sin spets och komma med mer eller mindre obehagliga sanningar. Det visar sig alltid att hon har ”rätt”, så att vi kan transformera de känslor vi inte ens visste vi hade när spelet började.

Perfekt att Kia är samordnare för Transformation Game i Sverige, en verkligt passande roll. Jag vet att hennes hjärta klappar för oss alla på Moder Jord och att hon alltid ger sitt bästa. Hoppas många upptäcker Transformation Games förmåga att få oss alla att växa som medmänniskor!”

Elisabeth Kling, Hägersten


”Att spela Transformation Game är att ge sig själv en möjlighet att hitta rätt i livet och samtidigt känna att man ger sina medspelare näring till utveckling. Kia är en fantastisk vägvisare i spelets givande och tagande.”

Inger Svedvall, Sandviken
Svedvall & Lindström AB