Spela om – mina nära relationer

RelationerVi är alla en del av den kollektiva väven. Du och jag och alla de vi har runt omkring oss. Det du arbetar med i din personliga utveckling berör och påverkar även mig liksom att mina insikter och motgångar på något plan även snuddar vid din medvetandesfär. Därför har tanken väckts att om vi i Sverige samtidigt skulle kunna samlas kring ett Transformation Game, så borde effekten av vårt gemensamma arbete bli starkare, för alla. Om intentionen dessutom är densamma, att arbeta med relationer så berörs fler än endast de som spelar. Det är min tro. Vi har planer på att spela om ”mina nära relationer”, jag och min sambo, samtidigt som många andra. Är du med?

Därför bjuder vi in alla Transformation Game fantaster att under v. 2, 9-15 januari, gemensamt spela om ”mina nära relationer”. Var du än befinner dig i landet kan du delta med dina vänner, din partner, dina arbetskamrater eller spela helt själv. Du väljer en egen utvald tid under denna vecka eller spelar samma dag och tid som vi (jag & min sambo Magnus) har valt att spela, onsdag 11 januari kl 18.30-22.00.

Hela ditt liv handlar om relationer på något vis. Relationer följer med dig från vaggan till graven. Du kan inte leva utan dem. Dina relationer stärker eller sänker dig, men alla är de lärorika och nödvändiga. Vi är alla en del av den kollektiva väven och när vi börjar ta ett större ansvar för hur vi är mot varandra och hur vi behandlar oss själva, påverkar vi allt levande i en större utsträckning än vi kan tro.

Gör så här:
Bjud in vänner, kollegor och bekanta till vårt evenemang på Facebook och till ett spel tillsammans med dig/oss. Skriv i evenemanget vilken dag och tid ni ska spela så alla kan se hur många vi blir tillsammans. Formulera ditt personliga spelfokus baserat på vårt huvudtema – mina nära relationer – skriv även det i evenemanget. Dela gärna där dina insikter och erfarenheter efteråt också. Välkommen in i den stora gemenskapen!

Så här formulerar du ditt spelfokus:
Låt ”mina nära relationer” vara huvudtemat och formulera ett eget spelfokus omkring det. Transformation Game kan skapa klarhet, förståelse och medvetenhet i det du står inför. Ditt spelfokus är mycket viktigt så välj det omsorgsfullt och var så tydlig och specifik som möjligt. Fråga endast efter det du är verkligen är villig att ta emot. Välj en speciell relation eller situation som du för tillfället arbetar med i ditt liv, en som du vill förändra eller få kreativa insikter om. Reflektera över följande frågor som kan hjälpa dig att klargöra vad du vill uppnå:

 • Hur skulle du vilja att du eller ditt liv var annorlunda när spelet är över?
 • Vad vill du klargöra, förstå, ge näring till eller förändra?
 • Vad vet du redan om vart du vill? Hur ser det ut?
 • Har du något du vill hela, släppa taget om eller förlåta?
 • Är det något nytt du vill ska komma in eller växa i ditt liv?

Sammanfatta ditt spelfokus till ett uttalande som beskriver vad du vill uppnå. Använd max 15-20 ord och börja meningen med:

Min intention är att…………

Exempel på spelfokus:
Min intention är att öppna mig för en kärleksrelation.
Min intention är att älska mig själv mer på djupet.
Min intention är att öka min självrespekt och tillit i relation till andra människor.
Min intention är att få insikt om min relation till……
Min intention är att förlåta/släppa taget om…….

Mer hjälp på vägen?
Att vara med och spela med oss under v. 2 kostar dig endast din tid och ditt engagemang, men om du behöver mer hjälp på vägen är jag bokningsbar för 300 kr/halvtimme eller 500 kr/timme på telefon eller Skype. Jag kan hjälpa dig med att t ex:

 • Formulera ditt spelfokus.
 • Starta upp ett spel tillsammans med dig/er.
 • Guida dig/er genom ett spel.
 • Reflektera och diskutera tillsammans med dig/er efter spelet om vad du/ni kommit till insikt om och kan gå vidare med.

Du som handlat spelet Transformation Game av mig får kostnadsfritt diskutera ditt spelfokus och ställa frågor om korten och om spelsituationer. För guidning av spel via telefon eller Skype gäller priserna ovan.

Kommande datum och spelteman:

 • 20-26 mars – vi spelar gemensamt om ”min ekonomi”.
 • 29 maj-4 juni – vi spelar gemensamt om ”mitt arbete”.
 • 7-13 augusti – vi spelar gemensamt om ”min hälsa”.
 • 30 okt-5 november – vi spelar gemensamt om ”worldpeace”.
 • 11-17 december – vi spelar gemensamt om ”min andlighet”.

Varma hälsningar
Kia Enbarr