Spela om – mitt arbete

SilvermåneVi är alla en del av den kollektiva väven. Du och jag och alla de vi har runt omkring oss. Det du arbetar med i din personliga utveckling berör och påverkar även mig liksom att mina insikter och motgångar på något plan även snuddar vid din medvetandesfär. Därför har tanken väckts att om vi i Sverige samtidigt skulle kunna samlas kring ett Transformation Game, så borde effekten av vårt gemensamma arbete bli starkare, för alla. Om intentionen dessutom är densamma, så berörs fler än endast de som spelar. Det är min tro. Vi har planer på att spela om ”mitt arbete”, jag och min sambo, samtidigt som många andra. Är du med?

Vi vill bjuda in alla Transformation Game fantaster att under v. 22, 29 maj-4 juni, gemensamt spela om ”mitt arbete”. Var du än befinner dig i landet kan du delta med dina vänner, din partner, dina arbetskamrater eller spela helt själv. Du väljer en helt egen utvald tid under denna vecka.

Att ha ett arbete att gå till kan för en del vara ett nödvändigt ont, medan det för andra är något man lever för. Människor kan ha totalt skilda orsaker till varför man har ångest över sin arbetssituation. Arbete kan förknippas med passion, drivkraft, livsuppgift, pengar, lättja, egenvärde, hopplöshet och orättvisor. Vad är arbete för dig? Och hur vill du förändra eller förstärka din syn på arbete.

Gör så här:
Bjud in vänner, kollegor och bekanta till vårt evenemang på Facebook och till ett spel tillsammans med dig/oss. Skriv i evenemanget vilken dag och tid ni ska spela så alla kan se hur många vi blir tillsammans. Formulera ditt personliga spelfokus baserat på vårt huvudtema – mitt arbete – skriv även det i evenemanget. Dela gärna där dina insikter och erfarenheter efteråt också. Välkommen in i den stora gemenskapen!

Så här formulerar du ditt spelfokus:
Låt ”mitt arbete” vara huvudtemat och formulera ett eget spelfokus omkring det. Transformation Game kan skapa klarhet, förståelse och medvetenhet i det du står inför. Ditt spelfokus är mycket viktigt så välj det omsorgsfullt och var så tydlig och specifik som möjligt. Fråga endast efter det du är verkligen är villig att ta emot. Du kan välja en situation omkring ditt arbete som du för tillfället arbetar med i ditt liv, en som du vill förändra eller få kreativa insikter om. Reflektera över följande frågor som kan hjälpa dig att klargöra vad du vill uppnå:

 • Hur skulle du vilja att du eller ditt liv var annorlunda när spelet är över?
 • Vad vill du klargöra, förstå, ge näring till eller förändra?
 • Vad vet du redan om vart du vill? Hur ser det ut?
 • Har du något du vill hela, släppa taget om eller förlåta?
 • Är det något nytt du vill ska komma in eller växa i ditt liv?

Sammanfatta ditt spelfokus till ett uttalande som beskriver vad du vill uppnå. Använd max 15-20 ord och börja meningen med:

Min intention är att…………

Exempel på spelfokus:
Min intention är att hitta mer passion och glädje i mitt arbete.
Min intention är släppa begränsande tankar om mitt egenvärde i förhållande till min arbetssituation.
Min intention är skapa mer balans mellan arbete och fritid.
Min intention är upptäcka vilket sorts arbete jag skulle passa bäst inom.
Min intention är att känna mig trygg i min arbetssituation.
Min intention är att skapa överflöd av roliga och utvecklande arbetsmöjligheter.

Mer hjälp på vägen?
Att vara med och spela med oss under v. 22 kostar dig endast din tid och ditt engagemang, men om du behöver mer hjälp på vägen är jag bokningsbar för 300 kr/halvtimme eller 500 kr/timme på telefon eller Skype. Jag kan hjälpa dig med att t ex:

 • Formulera ditt spelfokus.
 • Starta upp ett spel tillsammans med dig/er.
 • Guida dig/er genom ett spel.
 • Reflektera och diskutera tillsammans med dig/er efter spelet om vad du/ni kommit till insikt om och kan gå vidare med.

Du som handlat spelet Transformation Game av mig får kostnadsfritt diskutera ditt spelfokus och ställa frågor om korten och om spelsituationer. För guidning av spel via telefon eller Skype gäller priserna ovan.

Kommande datum och spelteman:

 • 7-13 augusti Vi spelar gemensamt om ”min hälsa”.
 • 30 okt-5 november Vi spelar gemensamt om ”worldpeace”.
 • 11-17 december Vi spelar gemensamt om ”min andlighet”.

Varma hälsningar
Kia Enbarr