Spela om – min ekonomi

SilvermåneVi är alla en del av den kollektiva väven. Du och jag och alla de vi har runt omkring oss. Det du arbetar med i din personliga utveckling berör och påverkar även mig liksom att mina insikter och motgångar på något plan även snuddar vid din medvetandesfär. Därför har tanken väckts att om vi i Sverige samtidigt skulle kunna samlas kring ett Transformation Game, så borde effekten av vårt gemensamma arbete bli starkare, för alla. Om intentionen dessutom är densamma, så berörs fler än endast de som spelar. Det är min tro. Vi har planer på att spela om ”min ekonomi”, jag och min sambo, samtidigt som många andra. Är du med?

Vi vill bjuda in alla Transformation Game fantaster att under v. 12, 20-26 mars, gemensamt spela om ”min ekonomi”. Var du än befinner dig i landet kan du delta med dina vänner, din partner, dina arbetskamrater eller spela helt själv. Du väljer en egen utvald tid under denna vecka eller spelar samma dag och tid som vi (jag & min sambo Magnus) har valt att spela, måndag 20 mars kl 9-12.

Att ha ekonomi eller inte ha ekonomi tycks påverka oss väldigt mycket. Ekonomin styr ibland hela vår tillvaro, men ekonomi kan vara så mycket mer än bara något som håller dig vid liv. Ekonomi kan ibland kopplas ihop med egenvärde, med skuld, med mirkeltänkande, med rättvisa och orättvisor. Vad är ekonomi för dig? Och hur kan du förändra din syn på dig och din ekonomi?

Gör så här:
Bjud in vänner, kollegor och bekanta till vårt evenemang på Facebook och till ett spel tillsammans med dig/oss. Skriv i evenemanget vilken dag och tid ni ska spela så alla kan se hur många vi blir tillsammans. Formulera ditt personliga spelfokus baserat på vårt huvudtema – min ekonomi – skriv även det i evenemanget. Dela gärna där dina insikter och erfarenheter efteråt också. Välkommen in i den stora gemenskapen!

Så här formulerar du ditt spelfokus:
Låt ”min ekonomi” vara huvudtemat och formulera ett eget spelfokus omkring det. Transformation Game kan skapa klarhet, förståelse och medvetenhet i det du står inför. Ditt spelfokus är mycket viktigt så välj det omsorgsfullt och var så tydlig och specifik som möjligt. Fråga endast efter det du är verkligen är villig att ta emot. Du kan välja en situation omkring din ekonomi som du för tillfället arbetar med i ditt liv, en som du vill förändra eller få kreativa insikter om. Reflektera över följande frågor som kan hjälpa dig att klargöra vad du vill uppnå:

 • Hur skulle du vilja att du eller ditt liv var annorlunda när spelet är över?
 • Vad vill du klargöra, förstå, ge näring till eller förändra?
 • Vad vet du redan om vart du vill? Hur ser det ut?
 • Har du något du vill hela, släppa taget om eller förlåta?
 • Är det något nytt du vill ska komma in eller växa i ditt liv?

Sammanfatta ditt spelfokus till ett uttalande som beskriver vad du vill uppnå. Använd max 15-20 ord och börja meningen med:

Min intention är att…………

Exempel på spelfokus:
Min intention är att komma till insikt om hur min relation till pengar påverkar mitt liv.
Min intention är släppa begränsande tankar om mitt egenvärde.
Min intention är att öka mina överflödstankar, min självrespekt och min tillit till ett aldrig sinande ekonomiskt flöde.
Min intention är att helt och hållet släppa kopplingen mellan egenvärde och ekonomi.
Min intention är att känna mig trygg i min relation till min ekonomi.
Min intention är att skapa överflöd av materiella tillgångar.

Mer hjälp på vägen?
Att vara med och spela med oss under v. 12 kostar dig endast din tid och ditt engagemang, men om du behöver mer hjälp på vägen är jag bokningsbar för 300 kr/halvtimme eller 500 kr/timme på telefon eller Skype. Jag kan hjälpa dig med att t ex:

 • Formulera ditt spelfokus.
 • Starta upp ett spel tillsammans med dig/er.
 • Guida dig/er genom ett spel.
 • Reflektera och diskutera tillsammans med dig/er efter spelet om vad du/ni kommit till insikt om och kan gå vidare med.

Du som handlat spelet Transformation Game av mig får kostnadsfritt diskutera ditt spelfokus och ställa frågor om korten och om spelsituationer. För guidning av spel via telefon eller Skype gäller priserna ovan.

Kommande datum och spelteman:

 • 29 maj-4 juni Vi spelar gemensamt om ”mitt arbete”.
 • 7-13 augusti Vi spelar gemensamt om ”min hälsa”.
 • 30 okt-5 november Vi spelar gemensamt om ”worldpeace”.
 • 11-17 december Vi spelar gemensamt om ”min andlighet”.

Varma hälsningar
Kia Enbarr