Transformation Game Workshop i Storvik

Kia EnbarrFormulera en personlig frågeställning och sätt dig ner tillsammans med andra kring ett uppdukat Transformation Game – spelet som kan förändra ditt liv. Välj ett ämne, en fråga eller ett område i ditt liv som du vill titta närmare på. Det är ditt spelfokus som du under dagen kommer att få hjälp att plocka isär, förstå och förlösa. Spelet sker på fyra olika nivåer; fysisk, känslomässig, mental och andlig nivå. Du får hjälp att finslipa dina styrkor, jobba med ditt motstånd och öppna dig för änglarnas stöd.

FREDAG 29 JUNI 2018, kl 9-14
Plats: Majorsgatan 18 E, Storvik
Deltagaravgift: 1.000 kr per person
Antal deltagare: 2-4 pers
Certifierad spelledare: Kia Enbarr, Storvik
Anmälan senast 15 juni: Silvermåne, Kia Enbarr, 073-986 04 93

Evenemang på Facebook »

Spelet är på lättförståelig engelska men alla pratar svenska. Transformation Game är uppbyggt som ett pedagogiskt och inspirerande spel och utvecklades på Findhorn Foundation i Skottland för över 40 år sedan, en ekoby, andlig gemenskap och internationellt centrum för holistisk utbildning. Spelet som handlar om självkännedom och transformation finns översatt till flera språk och används idag världen över som verktyg för personlig utveckling.

Så kan du använda spelet:
• Klargör viktiga personliga frågor • Hantera övergångar – hälsa, karriär, äktenskap och relationer • Förstå stressmönster och destruktiva vanor • Upptäck och tillåt nya möjligheter i ditt liv • Lös inre konflikter • Få större känslomässig förståelse för dig själv och andra • Ge plats för ökad avslappning och sinnesfrid • Avlägsna det som blockerar spontanitet, framgång och fullbordan

Kia Enbarr är sedan 2006 certifierad spelledare och samordnare för Sveriges spelledare.